The Human Circus (af: Leo Ray Eriksen) handler om mennesket og dets vilkår i en verden styret af forvirring og bedrag. 

Se videoklip fra udstilling i Polen                                              Se Videoklip DR1 Magasinet om kulturen

Det består af 7 Art-Videoer på i alt 27min., 15 computer skabte billeder 70x100cm   Cd-rom med supplerende materiale og undervisningsdel, internetsider m.v. (og lejlighedsvis med live musik af Rayband)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tt

Portræt af en mediebaron og hans inderste væsen.

 

 

Delene hænger sammen som parafraser over  forskellige temaer, og der indgår elementer af  vidt forskellig karakter: videoerne består f.eks. af grafik, animationer, alm. videooptagelser. fastbilleder, reallyde,  musik og sære tonale forløb.

Til at uddybe indhold og tanker indgår der en Cd-rom, og The Human Circus egen internetside, der virker som platform for projektet og de tanker og ideer det kaster af sig herunder med links til andre relevante hjemmesider.

                                Øverst TH. "Lobotomi" udført ved hjælp af to burgerboller og en remotekontrol.

Overfald på sagesløs historie- fortæller

 

 

 

 

 

 

Projektet tilbydes som et originalt og spændende udstillings og undervisningstilbud til skoler, institutioner, kunstforeninger m.v.

Projektet er støttet af Aalborg Kommunes kulturpulje og Nordjyllands Amt.